Gå till innehåll

ÅRSMÖTE 2021

Samtliga medlemmar i Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund kallas till årsmöte.

Datum: 7 mars 2021

Tid: kl 19.30

Plats: digitalt via zoom

Motioner ska enligt gällande stadgar vara styrelsen till handa senast 6 veckor innan årsmöte, dvs 24 januari. Motioner sänds företrädesvis via mail: styrelse@srlv.se

Inbjudan till årsmötet via zoom har gått ut via mail. Har du inte fått något mail (kolla även skräpposten), kontakta oss och SKK Medlemsservice snarast.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för medlemmar bland protokoll för 2021, se Om rasklubben -> Styrelse -> Styrelseprotokoll 2021.
Saknar du lösenord? Kontakta styrelse@srlv.se