Gå till innehåll

MH

Mentalbeskrivning Hund, MH

Mentalbeskrivning Hund arrangeras av Svenska Brukshundklubben och de rasklubbar som har samarbetsavtal med SBK. Vare sig SRLV eller vår specialklubb SLK har idag något samarbetsavtal med SBK, men det är möjligt att som enskild hundägare få hjälp av en lokal brukshundklubb att arrangera ett MH, liksom för uppfödare att arrangera MH för en hel kull.

MH får hunden göra från 12 månaders ålder. Lämpligen bör hunden inte vara i någon spökperiod, och löptik får inte delta. MH anordnas runt om i landet vid de flesta brukshundklubbar, från vår till höst. Anmälan sker genom SBKTävling.

MH består av sammanlagt 10 olika moment, där man tittar på hundens socialitet, leklust, nyfikenhet samt reaktion vid plötsliga och kanske skrämmande händelser och ljud. Beskrivningen avslutas åter med lek, och sedan testas hundens skottfasthet.

För att läsa mer om hur MH går till, regelverk samt beskrivning av de olika momenten, se SBK:s hemsida.

Nedan är MH-nyckeln, med förklaring av de olika siffrorna samt procentsats som visar på hur de hittills beskrivna lapska vallhundarna reagerat.

Vissa kolumner är markerade med avvikande färg, detta för att påvisa reaktioner vi inte önskar hos rasen.

Det handlar dels om hur hunden agerar socialt. En socialt osäker eller rädd hund kanske backar undan och inte låter sig hanteras, eller till och med morrar eller markerar mot testledaren när denne vill klappa hunden. En osäker hund kan också hälsa överdrivet intensivt.

Det handlar också om hundens förmåga att avreagera, när den blivit överraskad eller skrämd. Hunden ges under mentalbeskrivningen tid att undersöka allt som händer, samt återgå till normal puls. För hundens välbefinnande är det enormt viktigt att kunna släppa oro när saker undersökts, tillsammans med matte/husse, och konstaterats vara ofarliga.

Förmåga att slappna av när tillfälle ges är enormt viktigt för en renvallande hund, då den behöver ta tillvara på de viloperioder som bjuds och disponera sina krafter.

Stora aggressionsreaktioner är inte heller något vi önskar se i vår ras.

Beskrivningen avslutas med att det skjuts sammanlagt 4 skott, under såväl aktivitet som passivitet. Detta görs dels för att se om hunden är skottfast, men det visar också på hur pass jobbig hunden tycker beskrivningen varit. En i övrigt skottfast hund kan med andra ord reagera med rädsla på skotten under beskrivningen, för att den fortfarande bär med sig oro från tidigare moment. Detta är viktig information för såväl hundägaren som uppfödaren, då det innebär att den individen kanske behöver lite extra stöttning och tid vid händelser som upplevs jobbiga, även i sin vardag.

MH-nyckel lapsk vallhund (368 st, t o m dec-18)

 

Kolumner markerade med avvikande färg är reaktioner vi inte önskar hos rasen.
Fetmarkerad text är den reaktion som är mest representerad hos hittills beskrivna lapska vallhundar.

Moment 1 2 3 4 5
1a
Kontakt
Hälsning
0%

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Alt. utförs ej inom tid.

2,9%

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

 

23,1%

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

 

70,6%

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

 

3,4%

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1b
Kontakt
Samarbete
2,1%

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt ej genomfört inom tid.

2,9%

Följer med motvilligt.

 

 

48,8%

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

 

43,5%

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

 

2,7%

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c
Kontakt
Hantering
1,9%

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Alt hantering ej genomförd.

16,3%

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

44,6%

Accepterar hantering.

 

 

35,9%

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

 

1,4%

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

 

2a
Lek 1
Leklust
4,3%

Leker inte.

 

9,6%

Leker inte, men visar intresse.

16,8%

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

56,6%

Startar snabbt, leker aktivt.

12,8%

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b
Lek 1
Gripande
11,4%

Griper inte.

 

9,8%

Griper inte, nosar bara på föremålet.

42,6%

Griper tveksamt eller med framtänderna.

30,3%

Griper direkt med hela munnen.

5,9%

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c
Lek 1
Dragkamp
26,3%

Griper inte.

 

 

 

12,5%

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

 

32,4%

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

 

 

17,3%

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

11,4%

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.

3a1
Jakt
Förföljande
27,3%

Startar inte. Alt. når ej fram till 1:a hjulet.

 

18,5%

Startar, avbryter innan föremålet.

 

18,8%

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

33,2%

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

2,1%

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b1
Jakt
Gripande
51,5%

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

28,7%

Griper inte, nosar på föremålet.

 

12,6%

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

2,9%

Griper direkt, släpper.

 

4,3%

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

3a2
Jakt
Förföljande
41,7%

Startar inte. Alt. når ej fram till 1:a hjulet.

 

5,6%

Startar, men avbryter innan föremålet.

 

11,0%

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

38,5%

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

3,2%

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b2
Jakt
Gripande
51,6%

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

20,1%

Griper inte, nosar på föremålet.

 

10,4%

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9,9%

Griper direkt, släpper.

 

8,0%

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4
Aktivitet
0,3%

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

 

24,6%

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

 

38,8%

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

29,9%

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

6,4%

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a
Avståndslek
Intresse
2,7%

Engageras inte av figuranten.

27,3%

Kontroll, avbrott förekommer.

59,1%

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

9,4%

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

1,6%

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b
Avståndslek
Hot/aggression
65,8%

Visar inga hotbeteenden.

 

 

14,4%

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

10,4%

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

3,2%

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

6,1%

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c
Avståndslek
Nyfikenhet
46,3%

Går inte fram till figuranten inom tid.

 

 

16,6%

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

 

 

12,8%

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

 

7,0%

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsför-dröjning.

17,4%

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

 

5d
Avståndslek
Leklust
52,4%

Visar inget intresse.

12,8%

Leker inte, men visar intresse.

12,3%

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

14,4%

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

8,0%

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e
Avståndslek
Samarbete
57,5%

Visar inget intresse.

13,4%

Blir aktiv men avbryter.

19,3%

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

6,4%

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

3,5%

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a
Överraskning
Rädsla
4,0%

Stannar inte eller kort stopp.

13,4%

Hukar sig och stannar.

51,6%

Gör undan-manöver utan att vända bort blicken.

20,2%

Flyr högst 5 meter.

10,8%

Flyr mer än 5 meter.

6b
Överraskning
Hot/aggression
30,9%

Visar inga hotbeteenden.

28,7%

Visar enstaka hotbeteenden.

37,7%

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

2,7%

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

0%

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c
Överraskning
Nyfikenhet
37,9%

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt går inte fram inom tid.

41,5%

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

9,8%

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

3,5%

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

7,3%

Går fram till overallen utan hjälp.

6d
Överraskning
Kvarstående rädsla
45,4%

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

18,6%

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

20,2%

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

10,9%

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

4,9%

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e
Överraskning
Kvarstående intresse
55,6%

Visar inget intresse.

26,8%

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

15,9%

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

1,1%

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

0,5%

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a
Ljudkänslighet
Rädsla
14,0%

Stannar inte eller kort stopp.

15,1%

Hukar sig och stannar.

48,9%

Gör undan-manöver utan att vända bort blicken.

9,1%

Flyr högst 5 meter.

12,9%

Flyr mer än 5 meter.

7b
Ljudkänslighet
Nyfikenhet
10,7%

Går inte fram inom tid.

35,0%

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

11,6%

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

9,4%

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

33,3%

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c
Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
74,7%

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

13,1%

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

7,5%

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

4,7%

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

0%

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d
Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
64,3%

Visar inget intresse.

25,6%

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

10,0%

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

0%

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

0%

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a
Spöken
Hot/aggression
17,1%

Visar inga hotbeteenden.

14,9%

Visar enstaka hotbeteenden.

62,6%

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

4,8%

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

0,6%

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b
Spöken
Kontroll
3,7%

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

7,0%

Tittar mot spökena då och då.

25,3%

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

44,1%

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

19,9%

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c
Spöken
Rädsla
12,4%

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

25,3%

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

16,0%

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

16,0%

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

30,3%

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d
Spöken
Nyfikenhet
41,3%

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Går inte fram i tid.

24,7%

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

7,6%

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

14,6%

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

11,8%

Går fram till fig. utan hjälp.

8e
Spöken
Kontakt
17,1%

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. kontakt ej tagen inom tid.

7,6%

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

33,1%

Besvarar kontakten från figuranten.

39,9%

Tar själv kontakt med figuranten.

2,2%

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a
Lek 2
Leklust
11,2%

Leker inte.

9,6%

Leker inte, men visar intresse.

21,1%

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

48,9%

Startar snabbt, leker aktivt.

9,3%

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b
Lek 2
Gripande
21,3%

Griper inte.

9,6%

Griper inte, nosar bara på föremålet.

39,3%

Griper tveksamt eller med framtänderna.

27,0%

Griper direkt med hela munnen.

2,8%

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10
Skott
44,9%

Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

22,8%

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

15,2%

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

5,3%

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.

11,8%

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.


MENTALTEST, MT

Mentaltest arrangeras av Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar samt rasklubbar. Svenska Schnauzer- och Pincherklubben har ett avtal med SBK att genomföra MT för sina egna raser. I mån av plats kan lapsk vallhund delta på MT.

För att göra MT måste hunden vara 18-48 månader samt ha ett genomfört MH eller BPH med kryss i alla rutor, minst 6 veckor innan MT. MT anordnas runt om i landet vid de flesta brukshundklubbar, från vår till höst. Anmälan sker genom SBKTävling.

MT består liksom MH av ett antal moment där man tittar på hundens socialitet, leklust, nyfikenhet, rädsla, avreaktion och aggression, men också handlingsförmåga, anpassningsförmåga och koncentration. Bedömningen består av två delar, där hunden i vardera del måste uppnå en viss poäng för att få ett godkänt resultat. Första delen handlar om samarbete och leklust, såväl med förare som annan person, såväl nära som på avstånd från föraren. Den andra delen är en subjektiv bedömning där hundens agerande i de olika momenten översätts till egenskaper, istället för att enbart se till hur hunden reagerar på varje enskilt moment. Maxpoäng är 600, godkänt är 300 varav första delen måste uppgå till minst 50 poäng.

För att läsa mer om hur MT går till, regelverk samt beskrivning av de olika momenten, se SBK:s hemsida.

Endast en lapsk vallhund har genomfört det MT som har varit gällande sedan 2007 – med godkänt resultat. Åtta lapska vallhundar har genomfört det MT som gällde före 2007, varav 3 blev godkända.


Mentalbeskrivning Valp, MV

För uppfödare finns det möjlighet göra en inofficiell Mentalbeskrivning Valp (MV) på sin valpkull vid 7-8 veckors ålder. Syftet med MV är att på sikt få ett material/underlag som kan utvärderas och vara ett komplement till MH/BPH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

MV är en beskrivning av valpens beteenden i sammanlagt 11 olika delar som handlar om intresse för främmande människor, social lek, föremålslek/föremålsintresse, social trygghet och rädsla samt valpens handlingsförmåga att forcera hinder och nytt underlag för att komma till uppfödaren. Protokoll förs där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1 – 5 där ett står för låg intensitet och fem står för hög intensitet.

Anvisningar samt kontaktuppgifter till valpbeskrivare finns på SBK:s hemsida.