Gå till innehåll

Om rasklubben

SRLV - Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund bildades i januari 2017 och ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Lapphundklubben (SLK). Se specialklubbens hemsida här: SLK

I specialklubben SLK ingår även Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL) samt Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL).

Rasklubben arbetar för SLK:s och  SKK:s gemensamma mål med rasen.

På nedanstående bild kan du se hur SKK:s organisation ser ut och hur SLK och SRLV är organiserade inom SKK.