Gå till innehåll

BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund är Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning och får liksom MH göras från 12 månaders ålder. Löptik får delta på BPH, men startar sist på dagen. Det finns BPH-banor som är på inhägnat område, och det är tillåtet att ha lina på hunden under beskrivningen. BPH anordnas runt om i landet vid såväl lokala kennelklubbar, brukshundklubbar samt andra aktörer. Lista på BPH-arrangörer finns på SKK:s hemsida och anmälan sker direkt till arrangören.

BPH består av åtta moment där man tittar på hundens socialitet, leklust, matintresse, samt ser hur hunden reagerar vid plötsliga och kanske skrämmande händelser och ljud. Man tittar också hur hunden hanterar en främmande människa som på avstånd beter sig lite avvikande samt hur hunden hanterar att gå på ett nytt underlag. Beskrivningen avslutas med två skott, ett när hund och förare är i rörelse, ett under passivitet. Att utföra BPH med skott är valfritt, men SRLV anser att det är av stor vikt för rasens utvärdering att hunden genomför detta moment.

För att läsa mer om hur BPH går till, regelverk samt beskrivning av de olika momenten, se SKK:s hemsida.

När 200 hundar inom vår ras har genomfört BPH kommer SRLV genom SKK att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för rasklubbens arbete kring mentalitet. Nedan följer en sammanfattning av de hittills beskrivna lapska vallhundarna (117 st som startat BPH, aug-22).

Vissa kolumner är markerade med avvikande färg, detta för att påvisa reaktioner vi inte önskar hos rasen. Det är för få beskrivna hundar för att kunna dra alltför stora slutsatser av resultaten hittills, men grundförutsättningen är att vi önskar socialt trygga, miljöstarka hundar som inte reagerar med stor aggression och som kan överkomma skrämmande upplevelser.

Förklaring av sammanfattningen:

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Sammanfattning BPH (LV 142 st)Kolumner markerade med avvikande färg är reaktioner vi inte önskar hos rasen.
Fetmarkerad text är den reaktion som är mest representerad hos hittills beskrivna lapska vallhundar.
Moment 0 1 2 3 4
1. Främmande person Glad 4,9% 31,0% 40,8% 20,4% 2,8%
  Trygg 1,4% 4,2% 14,1% 28,2% 52,1%
2. Föremålslek Energisk 1,7% 9,2% 27,7% 53,8% 7,6%
  Lekfull 6,3% 19,7% 29,6% 30,3% 14,1%
3. Matintresse Energisk 0,0% 15,5% 37,3% 41,5% 5,6%
4. Överraskning Nyfiken 9,2% 23,9% 37,3% 16,2% 13,4%
  Arg 59,9% 26,8% 9,9% 3,5% 0,0%
  Trygg 2,8% 9,9% 35,2% 32,4% 19,7%
5. Skrammel Nyfiken 5,0% 22,7% 26,2% 18,4% 27,7%
  Trygg 3,5% 1,4% 15,6% 29,1% 50,4%
6. Närmande person Glad 8,8% 27,0% 36,5% 19,7% 8,0%
  Arg 58,4% 24,8% 13,1% 3,6% 0,0%
  Trygg 0,7% 4,4% 19,0% 30,7% 45,3%
7. Underlag Trygg 0,7% 1,5% 5,8% 14,6% 77,4%
8. Skott Trygg 0,0% 1,5% 4,5% 9,1% 84,8%
Över alla moment Energisk 1,5% 5,9% 50,7% 37,5% 4,4%
  Positiv 2,1% 5,0% 28,4% 50,4% 14,2%
  Ljudlig 44,7% 22,0% 10,6% 14,2% 8,5%
  Arg 97,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0%