Gå till innehåll

Köpa valp

ATT KÖPA LAPSK VALLHUND

Att skaffa sig en Lapsk vallhund kan göras på olika vis. Du kan köpa en valp, en omplaceringshund eller bli fodervärd åt en uppfödare.

Att köpa valp - att välja rätt uppfödare är nästan lika viktigt som att välja rätt hundras. En god relation till en uppfödare kan vara guld värd då uppfödaren ofta har stor erfarenhet av hundar i allmänhet och rasen i synnerhet. De flesta uppfödare bestämmer vilken valp de säljer till vem, och ofta prioriteras renägare. Ofta får du stå i kö på en valpkull och räkna med att du inte får välja individ utan uppfödaren väljer den valp som den anser passar bäst i ditt hem.

Att köpa vuxen hund - även om man har bestämt sig för att skaffa hund kanske du drar sig för det arbete det innebär med en valp. Då kan alternativet vara en omplaceringshund. Ta kontakt med rasklubbens omplaceringsombud på mail: omplacering@srlv.se. Läs mer här: omplaceringar

Vilket liv kan du ge en lapsk vallhund?

Lapsk vallhund är i grunden en hårt arbetande hundras, avlad att valla renar över stora ytor med fjäll och skog och leva ett förhållandevis fritt liv utan koppel men i nära relation med sin ägare.  I perioder ska den också klara av ett betydligt lugnare liv på hemmaplan.

En ung lapsk vallhund är ofta intensiv och livlig, det är viktigt att vara förberedd på den perioden och vara beredd att ge hunden tid, för såväl mognad som den aktivitet, både fysiskt som mentalt, som krävs. I dagsläget är det många lapska vallhundar som kastreras i ung ålder, kanske är det många gånger för att de är lite livligare och kräver lite mer än man som ägare hade förväntat sig.
Eftersom rasen är avlad för att valla med skall är det ett verktyg som ligger nära till hands, och som ofta blir extra påtagligt hos en livlig individ.

 

Kontakta och besök flera olika hundar och uppfödare

Rasen är mycket heterogen och uppvisar stor variation i såväl utseende som mentalitet och beteende.  Därför bör du veta vad för typ av hund du önskar och leta efter de egenskaperna hos föräldradjuren.  Kontakta och besök flera olika uppfödare och fråga vilka egenskaper de avlar på och vilka mål de har med sin avel. Då kan du hitta en valp som har de förutsättningar att utvecklas som du önskar.

Lär dig så mycket du kan om rasen och dess egenskaper

Vår rasklubb har en avelskommitté som studerar hur rasens egenskaper och hälsa utvecklas över tid samt vilka hot rasen har.  De utvärderar den avel som görs och skriver ett antal rekommendationer till våra uppfödare.  Det är punkter som vi önskar att samtliga uppfödare uppfyller, för rasens hälsa och välmående även i framtiden.

Välj uppfödare med omsorg och tumma inte på dina krav!

Lapsk vallhund är populationsmässigt en liten ras – det föds omkring 10 kullar om året, spridda över hela landet. Det innebär att det kan vara svårt att ha alltför stora krav på geografisk närhet när det gäller uppfödare, samt att förvänta sig att kunna köpa valp till en specifik tidsperiod.

Det finns inga krav på vare sig hälsoundersökningar eller annat för att kunna registrera valpar, men det är av största vikt att avelsdjur har en dokumenterat god hälsa och mentalitet för att hålla rasen sund och frisk på lång sikt. De uppfödare som följer rasklubbens avelsrekommendationer tar ett extra stort ansvar gentemot rasens utveckling.

Vi rekommenderar er som är intresserade av rasen att dels läsa på de sidor som finns här på rasklubbens hemsida och dels besöka/kontakta olika uppfödare för att höra hur de tänker kring avel.

Studera också valparnas båda föräldrar med hjälp av Kennelklubbens avelsdatasystem. Där finns uppgifter bl.a om hundarnas hälsoundersökningar, mentalbeskrivning, stamtavla och resultaten i prov och på utställningar.

Hälsa
Vi vill alla ha en frisk hund, och just den goda hälsan tycks vara en stor anledning till att många väljer lapsk vallhund. God hälsa är dock inget som kommer av sig själv, och vi måste hela tiden arbeta för att rasen ska förbli frisk. Därför är det av stor vikt att hundar som används i avel är hälsogranskade och friska, samt att lapsk vallhundsägare i allmänhet hälsogranskar sina hundar så att förändringar kring hälsa inom rasen syns på ett tidigt stadium, innan det hinner bli ett problem.

Rasen mognar i allmänhet sent både fysiskt och mentalt och lever ofta länge med god hälsa.

Relevanta hälsoundersökningar hos lapsk vallhund: Höftledsröntgen (HD), armbågsröntgen (ED), ögonlysning, samt känd genetisk status för de två PRA-varianter som förekommer i rasen. Detta är officiella hälsoundersökningar och dess resultat går att hitta på SKK hunddata samt på SKK Avelsdata.

Utöver dessa är det relevant att fråga uppfödaren om hälsoläget i övrigt – finns det några problem med allergier, epilepsi, sköldkörtelnedsättning etc. i den närmsta släkten?

Mentalitet
MH och BPH är mentalbeskrivningar som är framtagna av SBK resp SKK. Det kan vara svårt att uttala sig om en hunds mentalitet bara av att se den i sin hemmiljö, och av att prata med dess ägare.

MH och BPH är ett praktiskt sätt att kunna utvärdera hur våra hundar beter sig i olika situationer, och ger också möjligheten att kunna jämföra en enskild hund mot rasen i stort. En god mentalitet är enormt viktigt främst för hundens eget välmående, men det gör också livet tillsammans så mycket roligare för oss som ägare.
Genomförda mentalbeskrivningar finns på SKK Avelsdata. Läs gärna mer under mentalitet där det även finns relevanta länkar.

 

Att tänka när du har blivit ägare till lapsk vallhund

Förutom de vanliga rutinerna i och med valpköp så vill vi ge dig några fortsatta råd:

  • Delta gärna i en valp- eller lydnadskurs och försök att hitta ett arbete/hundsport som bygger upp ert samarbete och arbetsglädje tillsammans. Det är en arbetande hundras och behöver mental stimulans för att må bra.
  • Vissa individer kan vara jaktbenägna och bör tränas tidigt för att undvika oönskat jaktbeteende. ”Skvallerträning” är ett sätt .
  • Rasen har lätt till skall, ha strategier på hur du ska hantera situationer där valpen kan skälla. Exempelvis träna valpen från början med både ”skall-” och ”tyst”-kommando.
  • Undvik kastration - så många hundar som möjligt behöver finnas tillgängliga för avel för att bibehålla en population med tillräcklig genetisk variation. Kanske kan du tänka dig att låna ut din hund till en uppfödare?
  • Visa din hund på utställning eller låt göra en exteriörbeskrivning så får uppfödaren ett kvitto på att utseende och mentalitet är rastypiskt.
  • Låt din hund göra ett BPH eller MH för att se hur din hunds personlighet är. Bäst är om denna beskrivning kan ske tillsammans med kullsyskon. Din uppfödare får lättare att utvärdera sin avel och du får möjlighet att lära känna din hund ytterligare.
  • Höftleds- och armbågsröntga din hund vid ca ett års ålder för utvärdering av hälsoläget hos rasen.
  • På rasklubbens hemsida finns ett hälsoformulär där du som lapskvallhundsägare kan fylla i aktuellt hälsoläge hos din hund när det sker förändringar. Alla uppgifter är sekretssbelagda men följs upp av avelskommittéen för att följa hälsoläget hos rasen.