Gå till innehåll

Renvallarhunden – Olof T Johansson

Renvallarhundens egenskaper 

Det här är en beskrivning av vilka egenskaper en Lapsk Vallhund bär ha för att fungera som renvallarhund, uttryckt av Olof T. Johansson. Detta togs upp av densamme vid SLKs domarkonferens i Stockholm mars 2010.

Egenskaper som en aktiv lapsk renvallarhund bör ha (ej i prioritetsordning och enligt mina egna åsikter). Det är såväl fysiska- som psykiska- och inlärningsegenskaper som jag tagit upp.
 
 
Fysiska
 • Förmåga att klara regn, snö och kyla
  Tät tjock päls som snö inte fastnar i och som slår ifrån sig vatten. Tassar som inte är känsliga för kallsnöns nötningar mellan trampdynorna. Bra behåring på magen och i öron. Ska kunna jobba i temperaturer ner till –30 grader. 
 • Bra bärighet i snö
  Då vallhunden vintertid mest springer i skoter- och renspår som ofta är ofrusna så vill det till att hunden är lätt i kroppen och att tassarna är relativt stora. Även sättet att springa/gå i lös snö spelar roll. 
 • Okänslig för mygg och knott
  Tät tjock päls, även på magen. Om det är mygg och knott lägger sig hunden på magen för att skydda de ömtåligaste områdena. 
 • Uthållighet
  Lätt kropp, kraftigt bröstparti. Ska kunna springa åtskilliga mil under ett arbetspass såväl på barmark som i snö. Springer inte i onödan.

   

 • Balansförmåga
  Då en modern vallhund behöver kunna åka snöskoter/ terrängmotorcykel/ 4-hjuling under transportsträckor så är det viktigt att hon har en bra balansförmåga och då även på ett rörligt, skakande underlag. Det är bra om benen inte är för långa och att kroppen inte är för tung. Ska kunna balansera över smala spångar och gå över glesa broar utan att vägra. 
 • Skall
  Hon skall kunna skälla intensivt på kommando dels när hon driver renar men också när hon sitter på ett motorfordon som driver renar. Hon skall också kunna skälla intensivt på kommando utan att det syns några renar (för att få ut renar ur en tät skog eller för att få upp dem på en fjällsida). Det är också viktigt att hon kan vara tyst på kommando, sluta skälla på kommando.
 
Psykiska 
 • Orädd för, men ej aggressiv mot renar
  Ska klara att vara i bakhasorna på renar och skälla utan att därför bita eller gå till anfall mot dem. Ska klara att säga ifrån till renar som går till anfall. 
 • Lyhörd för kommandon även på långa avstånd
  Det ska gå att stoppa hunden från att driva renar även på långa avstånd. Ska kunna stanna och stå kvar och avvakta på kommando. Ska kunna låta renar som kommer bakifrån passera utan utfall mot dem. Ska gå att dirigera att gå åt höger/vänster/framåt samt även att gå bakom föraren. Ska gå att få att avbryta från att jaga ren/renar. 
 • Förmåga att kunna leta igen föraren
  Hon skall kunna identifiera och söka sig till rätt snöskoter/MC om hon har kommit ifrån föraren eller blivit efter, även om det är många skotrar/MC i farten. Särkilt viktigt vid samling/drivning i skogsmiljö. 
 • Okänslig för stress
  Ska klara att behålla lugnet även om det uppstår stressiga situationer när t.ex renar vänder tillbaka eller far åt olika håll. Får ej bli stressad av en helikopter som surrar alldeles ovanför renarna (en del hundar kan bli som alldeles tokiga när en helikopter tutar och driver på renarna. 
 • Ska kunna bindas och lämnas utan att bli stressad/skälla
  Hon ska kunna lämnas intill renarna/rengärdet utan att skälla eller på annat sätt irritera renarna.

   

 • Åka på motorfordon
  Ska kunna hoppa upp på och åka snöskoter och 4-hjuling. Även kunna åka helikopter och terrängmotorcykel. 
 • Passa sig för motorfordon
  Då renskötseln idag är väldigt mekaniserad så är det viktigt att hunden passar sig för motorfordonen. T.ex att de inte biter i däcken, inte rusar mot fordonen utan istället kliver åt sidan om en skoter kommer i spåret. Hålla sig lugn om en helikopter landar. 
 • Vattenpassager
  Ska kunna ta sig över vattendrag, diken utan att behöva bäras. 
 • Uppfatta vad som sker runtomkring
  Inte focusera på bara en ren utan kunna se vad renar runtomkring gör. Kunna ”läsa” vad renar är på väg att göra. 
 • Alltid snäll mot barn
  Kan vara lite reserverad mot okända vuxna, vilket visar sig genom ointresse mot dem. Genom att hunden ska kunna vara lös mycket så är det viktigt att den aldrig visar aggressivitet mot människor. Bör inte gå fram till okända turister som den möter i jobbet om den inte blir kommenderad att hälsa. 
 • Ska kunna umgås på ett vettigt sätt med andra lösa hundar
  Är viktigt då flera vallhundar är med vid rensamling och det då inte får uppstå slagsmål eller att de följer efter varandra i stället för respektive förare.
 
Övrigt 
 • Typiskt för en Lapsk Vallhund är att den alltid ska kunna vara lös och ändå hålla reda på var föraren är. Det är inte föraren som ska behöva hålla reda på hunden genom att ropa och vissla. Du ska kunna hålla på och arbeta hemma på gården och hunden ska hålla reda på var du är. Om du går ut i skogen eller på fjället så ska du inte behöva hålla reda på var hunden är, den ska med jämna mellanrum söka upp och kolla var du är. Men det betyder inte att den ska behöva vara alldeles uppefter dig hela tiden utan kan göra sina lovar.
Olof T Johansson                                                                               
Glen