Gå till innehåll

Medlemskap

Medlemskap/medlemsavgift

För att bli medlem i rasklubben krävs även medlemskap i SLK.  Läs mer här. Medlemsvgift i SLK fr.o.m  1 januari 2020 är 150 kr/år  och rasklubbens medlemsavgift är 180 kr/år.  Totalt blir det en medlemsavgift på 330 kr/år.

Medlemsavgiften fastställs på rasklubbens årsmöten. Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades.  Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut medlemsfakturor och tar emot betalning. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK.

För att läsa styrelseprotokoll krävs ett lösenord, som medlem i SRLV kan du maila styrelsen för att få tillgång till det.

 

Valpköparmedlemskap (ej tidigare medlem)

Uppfödare som är medlem i SRLV kan skicka in om gratis medlemskap för sina valpköpare. SRLV och SLK bjuder då på ett års medlemskap till valpköpare som ej tidigare har varit medlemmar.
Pga GDPR så måste uppfödaren ha frågat de aktuella valpköparna att respektive personuppgifter får skickas in och hanteras av SRLV och därmed även till SKK.
Uppgifterna som uppfödaren behöver skicka in är:
Sitt namn och medlemsnummer
Valpens namn och registreringsnummer
Valpköparens namn, adress, telefonnummer och emailadress.

 

Har du frågor rörande medlemskap kontakta SKKs Medlemsavdelning: Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna, telefon 08-795 30 50 (tfntid: mån-fre 10-12 och 13-15),
E-post medlem@skk.se