Gå till innehåll

Medlemskap

Medlemskap/medlemsavgift

För att bli medlem i rasklubben krävs även medlemskap i SLK.  Läs mer här. Medlemsvgift i SLK fr.o.m  1 januari 2020 är 150 kr/år  och rasklubbens medlemsavgift är 180 kr/år.  Totalt blir det en medlemsavgift på 330 kr/år.

 

Valpköparmedlemskap (ej tidigare medlem)

Uppfödare som är medlem i SRLV kan skicka in om gratis medlemskap för sina valpköpare. SRLV och SLK bjuder på ett års medlemskap till valpköpare som ej tidigare har varit medlemmar. SRLV står för den administrativa kostnaden 30 kr/valpköpare, men behöver då ha alla uppgifter mailade till styrelse@srlv.se (skicka EJ uppgifter via nedanstående länks formulär) Pga GDPR så måste uppfödaren ha frågat de aktuella valpköparna att respektive personuppgifter får skickas in och hanteras av SRLV och därmed även till SKK.

Läs mer här.  

 

Medlemsavgiften fastställs på rasklubbens årsmöten. Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades.  Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut medlemsfakturor och tar emot betalning. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK.

Har du frågor rörande medlemskap kontakta SKKs Medlemsavdelning:  Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna, telefon 08-795 30 50 (tfntid: mån-fre 10-12 och 13-15)

e-post medlem@skk.se

För att läsa styrelseprotokollen krävs ett lösenord, som medlem i SRLV kan du maila styrelsen för att få tillgång till det.