Gå till innehåll

Medlemskap

Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap i rasklubben inkluderar medlemskap i specialklubben SLK.
Medlemsavgift i SLK fr o m  1 januari 2024 är 200 kr/år  och rasklubbens medlemsavgift är 180 kr/år. Totalt blir det en medlemsavgift på 380 kr/år.
Familjemedlemskap kostar 100 kr/år (SLK 100 kr, SRLV 0 kr).
Utlandsmedlemskap kostar 530 kr/år (SLK 350 kr, SRLV 180 kr).

LÄNK TILL FORMULÄR där du ansöker om medlemskap.
Ange gärna en emailadress när du blir medlem, då vi i första hand skickar ut information via email, utöver publicering på hemsidan.

Medlemsavgiften fastställs på rasklubbens årsmöte respektive specialklubbens fullmäktigemöte. Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades. Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut fakturor och tar emot betalning samt månadsvis skickar medlemslistor till rasklubben. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK, och finns också för nedladdning via Mitt SKK.

För att läsa styrelseprotokoll krävs ett lösenord, som medlem i SRLV kan du maila styrelsen för att få tillgång till det.

Valpköparmedlemskap (ej tidigare medlem)

Uppfödare som är medlem i SRLV kan skicka in om gratis medlemskap för sina valpköpare. Vi bjuder då på ett års medlemskap till valpköpare som ej tidigare har varit medlemmar.

LÄNK TILL FORMULÄR för valpköparmedlemskap. I dagsläget behöver uppfödaren skicka ett mail till styrelse@srlv.se och uppge uppfödarens namn/kennelnamn + medlemsnummer samt antal medlemskap som önskas så vår kassör får vetskap om detta och kan lösa den administrativa avgiften gentemot SLK. OBS: Detta innebär att du som uppfödare inte betalar något själv trots att det står så när du skickar in formuläret.

Tänk på GDPR så valpköparna gett tillåtelse att du lämnar ut deras kontaktuppgifter - mer information finns även i formuläret ovan.

Vill du ändra kontaktuppgifter kopplat till ditt medlemskap, eller har några andra frågor gällande ditt medlemskap, se information från Medlemsservice.