Gå till innehåll

Hälsoenkät Lapsk Vallhund

Fyll gärna i nedanstående hälsoenkät och skicka in till Svenska rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV). Svaren som skickas in är värdefulla uppgifter som hjälper till i arbetet att hålla rasen så frisk som möjligt i framtiden. Statistiken från dessa uppgifter blir underlag i fortsatta arbetet med rasspecifika avelsstrategin (RAS) som vi tillsammans med uppfödarna för Lapsk Vallhund arbetar fram.

Skicka gärna in och uppdatera hälsoenkäten på din hund, det är bra för rasen att få in informationen, även om hunden enbart blivit äldre.

Fyll i ålder och beskriv anledning till det inträffade i rutan ovan (om annat än ålder)
Om JA, vid vilken ålder och varför?
Om JA, skriv i rutan ovan vid vilken ålder och varför?
Om JA, skriv i rutorna ovan vid vilken ålder samt vilka symtom hade hunden? Fyll även i om hunden har/har haft annat hudproblem än kryssrutorna ovan
Om diagnosen på hudproblemet fastställts med annan metod, ange vilket
Om JA, hur ofta
Om eventuell diagnos, ange
Om JA, hur ofta
Om eventuell diagnos, ange
Om JA, ange i rutan ovan hundens ålder vid undersökningstillfället samt ögonlysningsresultat
Om JA, hur ofta
Om hunden haft problem med mage och/eller tarm, beskriv i rutan ovan ex ålder, symtom, orsak, behandling, diagnos av veterinär etc
Om JA, lider din hund av navelbråcket och beskriv isåfall hur?
Om JA, hur ofta
Har hunden fått tonsillerna bortopererade?
Beskriv symtom /diagnos i rutan ovan
Om JA ange i rutan ovan vid vilken ålder och om möjligt diagnos
Om JA, hur ofta
Om JA, fyll i rutan ovan med beskrivning, hundens ålder när det utlöstes, ev behandling etc
Om hunden haft någon av ovanstående eller annan tumör/cancerdiagnos, fyll i rutan ovan. Beskriv hundens ålder, god-eller elakartad, behandling etc
Om JA, fyll i officiella HD resultatet
Har hunden haft några problem med sina höfter beskriver du hur och i vilken ålder problemen uppdagades
Om JA, fyll i officiella ED resultatet
Har hunden haft några problem med sina armbågar beskriver du hur och i vilken ålder problemen uppdagades
Om din hund haft någon av ovanstående diagnoser, beskriv i rutan ovan ex ålder, ev orsak, behandling, operation etc
Om din hund haft någon av ovanstående diagnoser eller annan hormonrubbning, beskriv i rutan ovan ex ålder, under-eller överfunktion, behandling etc
Beskriv symtom ovan om det finns/märks ex mjölk i juver etc
Om JA, resulterade det i valpar?
Om JA, var det en komplikationsfri valpning?
Om det inte var komplikationsfri valpning, vad hände? Fyll i rutan ovan
Om tiken haft livmoderinflammation, fyll i rutan ovan. Vilken ålder,symtom, behandling etc
Om JA, ange i rutan ovan om möjligt diagnos samt ålder när det upptäcktes
Om JA, resulterade det i valpar?
Kryssa i det alternativ ovan som stämmer
Kryssa i/klicka på det alternativ ovan som stämmer överens med din hunds bett.
Om ANNAT bett än de fyra bildalternativen, fyll i rutan ovan och beskriv din hunds bett
Om hunden saknar några tänder, fyll i rutan ovan och beskriv vilken tand/tänder, medfött, olycka etc
Fyll i rutan ovan med beskrivning om hunden har några problem med tänder, munhåla, tandsten etc
Om JA, beskriv symtom samt åtgärd av besvären
Om din hund haft problem med sina sporrar, beskriv i rutan ovan på vilket sätt, om de är bortopererade etc
Har hunden haft andra sjukdomar, ange vilka. Ange också hundens ålder och eventuell behandling
Om JA, beskriv kort problemet i rutan ovan (tex ljudrädsla, skygghet, hundilska, överdriven skällighet, dominans, resursförsvar/vakt, jakt eller vallande)
Om Nej, försök ge en kort motivering till svaret