Gå till innehåll

Hälsoenkät Lapsk Vallhund

Fyll gärna i nedanstående hälsoenkät och skicka in till Svenska rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV). Svaren som skickas in är värdefulla uppgifter som hjälper till i arbetet att hålla rasen så frisk som möjligt i framtiden. Statistiken från dessa uppgifter blir underlag i fortsatta arbetet med rasspecifika avelsstrategin (RAS) som vi tillsammans med uppfödarna för Lapsk Vallhund arbetar fram.

Skicka gärna in och uppdatera hälsoenkäten på din hund, det är bra för rasen att få in informationen, även om hunden enbart blivit äldre.

* Hereditärt fri innebär fri genom arv, det vill säga för att föräldrar eller far/morföräldrar är testade och fria från anlag.
* Hereditärt fri innebär fri genom arv, det vill säga för att föräldrar eller far/morföräldrar är testade och fria från anlag.