Gå till innehåll

PRA

PRA står för progressiv retinal atrofi, och är en ärftlig ögonsjukdom som förekommer i olika varianter hos många raser. Sjukdomen debuterar oftast hos vuxna djur även om åldern varierar stort, och innebär att näthinnans celler bryts ner. Symtomten förvärras över tid och leder till blindhet. Hos lapsk vallhund förekommer minst två varianter av PRA, och de är båda autosomalt recessiva vilket innebär att båda föräldrarna måste bära på sjukdomsanlaget för att en individ ska drabbas.

Det finns idag DNA-test för båda varianterna av PRA som förekommer hos lapsk vallhund, och rekommendationen är att åtminstone ett avelsdjur i en kombination har känd status och är fri från anlag för PRA.
En individ kan ha känd status genom att själv vara DNA-testad, eller genom att vara hereditärt fri, det vill säga fri genom arv. Nytt sedan våren 2021 är att de DNA-testade individerna inte får finnas mer än 3 generationer bak för att en individ ska räknas som hereditärt fri, därefter måste de testas om.
En individ som DNA-testas som bärare kommer själv inte drabbas av sjukdomen och kan fortfarande användas i avel, men endast i kombination med en individ som är fri från anlaget.
En individ som DNA-testas som affekterad har eller kommer få symtom och den individen får inte användas i avel.

Prcd-PRA har varit känt en längre tid i rasen, och en stor andel av rasen har idag känd status antingen genom att de själva DNA-testats eller att föräldrarna har känd DNA-status. Prcd-PRA registreras centralt hos SKK, under förutsättning att man vid provtagning medtagit SKK:s DNA-remiss och skickar provet till ett av SKK godkänt laboratorie. Här finns information från SKK gällande prcd-PRA.

IFT122-PRA är den andra genmutationen som orsakar PRA hos vår ras, och denna genmutation har nyss, våren 2021, identifierats av en forskargrupp i Finland. Hittills är det endast ett lab som DNA-testar för denna PRA-variant, och det är Laboklin. SKK registrerar i dagsläget inte resultatet, men förhoppningen är att det ska göras framöver, så vi råder till att använda sig av samma procedur med DNA-remiss och godkända lab vid DNA-test av även denna variant. Här finns information från SKK om vad som gäller kring DNA-tester de inte registrerar ännu.

SKK godkänner prcd-PRA-tester genomförda av följande laboratorier:

- Antagene (https://www.antagene.com/en)

- Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

- Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

Det finska laboratoriet Genoscoper genomför test avseende prcd-PRA som del i en större panel med många DNA-tester (myDogDNA). Även resultat avseende prcd-PRA från Genoscoper accepteras för central registrering, men i första hand rekommenderas att man endast testar hunden för den (eller de) mutationer som är av relevans och intresse i rasen. Genoscoper listas av denna anledning inte på SKK:s hemsida under laboratorier för prcd-PRA.

Observera att SKK inte accepterar e-postsvar från laboratoriet som underlag för central registrering. E-post med bilaga i form av pdf-fil samt inscannad DNA-remiss fungerar dock bra.

Hur gör man? - En mycket informativ sida hos SKK som tillsammans med frågesidan svarar på de flesta funderingar. Är du fortfarande osäker på hur du ska gå tillväga vad gäller DNA-tester? Hör av dig till oss i avelskommittén: ak@srlv.se