Gå till innehåll

RAS

Det är hög tid för oss att revidera RAS-dokumentet, och vi börjar revideringsprocessen med att vända oss till alla ägare av lapsk vallhund med några frågeställningar, som kommer att vara vägledande i arbetet vidare. Här finns en enkät vi gärna ser att ni fyller i! Inloggning krävs ej.

Vad är er vision gällande lapsk vallhund?

  • Hur är din drömhund av rasen? Nämn 5-10 saker som känns viktiga.
  • Om du köper en till lapsk vallhund, vad önskar du att uppfödaren har prioriterat högst vid val av avelsdjur?
  • Vad tycker du är viktigt att bevara och bibehålla hos den lapska vallhunden?
  • Om du fick önska dig någon förändring i rasen, vad skulle det vara?

Vill du vara delaktig i att revidera det dokument som fungerar som handlingsplan för rasens uppfödare och deras avelsarbete? Vi kommer bjuda in till ett antal digitala möten under hösten och vintern, och vill till att börja med höra ert resonemang kring ovanstående frågeställningar. Alla är välkomna att bidra, eller för all del delta och lyssna hur handlingsplanen arbetas fram!

Planerade zoom-möten: Torsdagar kl 20-21 den 12/10, 2/11, 14/12, 4/1, 25/1 (inställt, vi hänvisar istället till föreläsningen om försäkringsstatistik genom Agria Breed Profile den 28/1) och 5/2.

14/12 kommer mötet inledas med en föreläsning om mentalitet, samt genomgång av BPH-statistik för vår ras och hur vi kan koppla det vi ser på ett BPH till de önskemål gällande rasens mentalitet som kommit fram genom enkätsvar. Vi öppnar sedan för samtal om rasens mentalitet, vad som är önskvärt och rastypiskt, och vad vi behöver ta i beaktande i fortsatt avelsplanering.


4/1 kommer vi presentera vad hälsoenkäter säger om rasens hälsa, med efterföljande samtal kring detta.


28/1 bjuder SLK:s avelskommitté till information om försäkringsstatistik. Föreläsningen är tillgänglig för alla medlemmar men det är obligatorisk föranmälan, läs mer här!


5/2 bjuder vi åter in till diskussion kring hälsa.

Hör gärna av dig till oss i avelskommittén (ak@srlv.se) ifall du vill vara praktiskt delaktig utöver dessa möten.

Här finns mer information om RAS.


"De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om."

/SKK från skk.se

RAS-rasspecifika avelsstrategier

RAS Information för 2017

RAS Information för 2018

RAS Information för 2019