Gå till innehåll

ÅRSMÖTE 2022

Samtliga medlemmar i Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund inbjuds till årsmöte.

Datum: söndagen den 13 februari 2022

Tid: kl 15.00

Plats: digitalt - mer information kommer

Anmälan: obligatorisk föranmälan till styrelse@srlv.se senast den 12/2 2022, länk till mötet kommer skickas ut via mail


Kallelse till årsmötet har gått ut via medlemstidningen Lapphunden samt mail. Har du inte fått något mail (kolla även skräpposten), logga in på Mitt SKK och kontrollera vilken mailadress du angett där alternativt kontakta SKK Medlemsservice.

Motioner ska enligt gällande stadgar vara styrelsen till handa senast 6 veckor innan årsmöte, dvs 2 januari. Motioner sänds företrädesvis via mail: styrelse@srlv.se

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för medlemmar bland protokoll, se Om rasklubben -> Styrelse -> Styrelseprotokoll
Saknar du lösenord? Kontakta styrelse@srlv.se

Valberedningen tar gärna emot förslag till kommande styrelse! Förslag på styrelseledamot sänds till valberedning@srlv.se