Gå till innehåll

SLK valberedning

Blänkare från SLK:s valberdning

Vill även du ha en drivande klubb som jobbar med olika uppdrag, aktiviteter mm?

Klubbens arbete är både utmanande och väldigt roligt och det behövs fler nya krafter såväl till styrelsen som i de olika kommittéerna. Valberedningen jobbar nu framåt mot fullmäktige 2020 och vi är helt säkra på att det finns medlemmar i vår klubb som har en mängd olika egenskaper, intressen och drivkrafter. Valberedningen vill gärna ha din hjälp att få in förslag på olika personer, kanske du själv eller någon annan.

Har du något förslag på någon som kan tänkas gå med i SLK:s styrelse? 

Valberedning tar även gärna emot förslag på medlemmar som kan tänkas till de olika kommittéerna, men det är styrelsen som utser vilka som ingår i dessa.

Kom gärna med förslag!

Maila oss på: valberedningen@slk.nu