Gå till innehåll

Årsmöte 2019


Välkomna på Svenska rasklubben för Lapsk Vallhunds årsmöte.

 

§7 Moment 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet